Rynek nieruchomości w Hiszpanii wciąż rośnie!

Rynek nieruchomości w Hiszpanii wciąż rośnie!

Rynek nieruchomości w Hiszpanii wciąż rośnie!

Styczeń 2024 roku przyniósł kolejne dobre wiadomości dla hiszpańskiego rynku nieruchomości. Według raportu Centrum Informacji Statystycznej Notariuszy (CIEN) sprzedaż i zakupy nieruchomości wzrosły o 7,3% rok do roku, a ceny nieruchomości o 4,2%. Wzrosty widać w większości regionów Hiszpanii.

Dobrą koniunkturę widać również na rynku kredytów hipotecznych. W styczniu 2024 roku udzielono ich o 7,6% więcej niż rok wcześniej. Najwyższe wzrosty odnotowano w Kantabrii (44,8%) i Galicji (23,5%).

Liczba nowych firm w Hiszpanii również wzrosła. W styczniu 2024 roku zarejestrowano o 8,5% więcej firm niż rok wcześniej. Najwyższe wzrosty odnotowano w Aragonii (30,2%) i Estremadurze (26,0%).

Wszystkie te dane wskazują na to, że hiszpańska gospodarka wciąż się rozwija, a rynek nieruchomości jest jednym z jej najważniejszych sektorów.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o trendach na hiszpańskim rynku nieruchomości w 2024 roku!

W poniższym raporcie m. in:
– szczegółowe dane dla wszystkich regionów Hiszpanii
– wykresy i tabele ilustrujące trendy
– dane na temat cen nieruchomości i ilości sprzedaży
– informacje dot. ilości udzielonych kredytów
– ilość zakładanych nowych spółek ilustrująca rozwój hiszpańskiej gospodarki

Zapraszamy do lektury

Pełna treść raportu Centrum Informacji Statystycznej dla Notariuszy (CIEN)
Porównanie styczeń 2024 – styczeń 2023

Sprzedaż i zakupy mieszkań rosną o 7,3% w ujęciu rocznym
– Sprzedaż i kupno mieszkań wzrosły w czternastu wspólnotach autonomicznych, a spadły w pozostałych trzech. Na uwagę zasługują wzrosty w Kantabrii (37,9%) i Galicji (23,2%) oraz spadek na Wyspach Kanaryjskich (-5,0%).

– Cena m˛ wzrasta w Hiszpanii o 4,2% rok do roku. Na uwagę zasługują wzrosty na Balearach (18,4%) i w Galicji (15,3%), a także spadek w La Rioja (-25,1%).

– Kredyty na zakup domów wzrosły o 7,6% rok do roku. Wzrosły one w trzynastu regionach autonomicznych, w szczególności w Kantabrii (44,8%), Galicji (23,5%) i Kastylii-La Manchy (17,4%), a spadły w pozostałych czterech, ze znacznym spadkiem w La Rioja (-15,0%).

– Liczba nowych spółek wzrosła o 8,5%. Na uwagę zasługują wzrosty w Aragonii (30,2%) i Estremadurze (26,0%) oraz spadki w La Rioja (-32,8%) i na Balearach (-8,2%).

Uwaga: Dane przedstawione w niniejszym raporcie odpowiadają aktom publicznym zatwierdzonym do stycznia 2024 r., odzwierciedlając codzienną pracę notariuszy jako całości.

Madryt, 6 marca 2024 r. W styczniu 2024 r., w porównaniu do stycznia 2023 r., sprzedaż i zakup mieszkań wzrosły o 7,3%, a udzielanie kredytów hipotecznych na zakup mieszkań wzrosło o 7,6%, podczas gdy zakładanie nowych spółek wzrosło o 8,5%.

Więcej sprzedaży i zakupów domów po wyższych cenach
W Hiszpanii liczba transakcji sprzedaży i kupna wzrosła w styczniu o 7,3% rok do roku do 48 517 lokali, a średnia cena za metr kwadratowy wyniosła 1 706 EUR/m², co oznacza wzrost o 4,2%.

W podziale na rodzaje mieszkań, sprzedaż mieszkań wzrosła o 9,7% rok do roku do 37.935 lokali, podczas gdy sprzedaż domów jednorodzinnych spadła o 0,7% rok do roku do 10.582 lokali.

Ceny mieszkań wzrosły o 4,5% rok do roku do 1.908 EUR/m², podczas gdy ceny domów jednorodzinnych wyniosły średnio 1.304 EUR/m², odnotowując wzrost o 1,1%.

Wzrost sprzedaży i zakupów według regionów autonomicznych
Sprzedaż i kupno mieszkań wzrosły w czternastu wspólnotach autonomicznych, a spadły w pozostałych trzech. Wspólnoty autonomiczne, w których odnotowano zmiany wyższe niż średnia krajowa to: Kantabria (37,9%), Galicja (23,2%), Asturia (20,6%), Nawarra (16,5%), Castilla y León (16,5%), Aragonia (11,9%), Estremadura (10,1%), Andaluzja (9,9%), Madryt (9,8%) i Kastylia-La Mancha (9,0%).

Ponadto wzrosty poniżej średniej krajowej odnotowane w Murcji (5,3%), Balearach (4,6%), Katalonii (3,4%) i Wspólnocie Walenckiej (0,8%), podczas gdy spadki odnotowano w pozostałych krajach związkowych: Wyspy Kanaryjskie (-5,0%), Kraj Basków (-1,5%) i La Rioja (-0,6%).

Wzrost cen mieszkań
Cena nieruchomości wzrosła o 4,2% rok do roku: piętnaście regionów autonomicznych odnotowało wzrost cen mieszkań, a pozostałe dwa odnotowały spadek. W kolejności dwucyfrowe wzrosty odnotowano na Balearach (18,4%), w Galicji (15,3%), Kantabrii (14,1%), Estremadurze (12,9%), Kastylii-La Manchy (12,5%) i Madrycie (10,7%). Tymczasem bardziej umiarkowane wzrosty odnotowano we Wspólnocie Walenckiej (8,0%), Aragonii (7,6%), Asturii (7,5%), País Vasco (6,2%), Murcji (5,2%), Katalonii (4,8%), Kanarach (4,3%), Kastylii-León (4,0%) i Nawarze (0,3%).

Z kolei ceny domów odnotowały spadki w dwóch pozostałych społecznościach, La Rioja (-25,1%) i Andaluzji (-0,3%).

Wzrost kredytów na zakup domów
W styczniu kredyty hipoteczne na zakup domów wzrosły o 7,6% rok do roku do 22 452 transakcji. Średnia kwota tych kredytów spadła o 2,1% rok do roku do średnio 144 313 euro.

Odsetek zakupów domów finansowanych kredytem hipotecznym wyniósł 46,3%. Co więcej, w przypadku tego typu finansowanych zakupów, kwota kredytu stanowiła średnio 70,0% ceny.

Kredyty hipoteczne na zakup domów wzrosły w trzynastu regionach autonomicznych, ale spadły w La Rioja (-15,0%), Katalonii (-2,4%), Kraju Basków (-2,2%) i na Wyspach Kanaryjskich (-1,1%).

Regiony, w których wskaźniki przekroczyły średnią krajową to: Kantabria (44,8%), Galicja (23,5%), Kastylia-La Mancha (17,4%), Aragonia (16,3%), Kastylia i León (14,6%), Asturia (14,1%), Andaluzja (11,9%) i Madryt (11,0%).

Liczba nowych kredytów wzrosła w mniejszym stopniu niż średnia w pozostałych pięciu regionach autonomicznych: Estremadura (5,7%), Murcja (5,5%), Comunidad Valenciana (4,8%), Baleares (3,9%) i Navarra (1,4%).

Jeśli chodzi o średnią kwotę nowych kredytów hipotecznych na zakup domu, trend nadal był nierównomierny w różnych regionach, ponieważ wzrósł w ośmiu regionach i spadł w pozostałych dziewięciu. Na uwagę zasługują wzrosty w Asturii (27,4%) i Kantabrii (12,9%) oraz spadki w La Rioja (-38,9%) i Kraju Basków (-10,5%).

Wzrost liczby zakładanych spółek
Z danych Centrum Informacji Statystycznej Notariatu wynika również, że w styczniu 2024 r. liczba założonych spółek wzrosła o 8,5% rok do roku, do 10 467 nowych firm. Spośród nich, spółki o kapitale zakładowym w wysokości od 3.000 do 4.000 euro utworzyły 7.538 nowych spółek, co stanowi wzrost o 9,0% w porównaniu do stycznia 2023 roku. W tym przypadku średni kapitał założycielski wynosił 3 020 euro.

Liczba nowych spółek wzrosła w dwunastu wspólnotach autonomicznych, przy czym wzrost odnotowano w Aragonii (30,2%), Estremadurze (26,0%) i Kastylii-León (22,9%). Z drugiej strony, spadła ona w pozostałych pięciu wspólnotach autonomicznych, przy czym wyróżniają się spadki w La Rioja (-32,8%), na Balearach (-8,2%) i w Nawarze (-7,5%).

NOTA METODOLOGICZNA
Oferowane dane pochodzą z Centrum Informacji Statystycznej Notariuszy (www.cienotariado.org), bazy danych opracowanej przez Generalną Radę Notariuszy, która jest prawdziwym odzwierciedleniem hiszpańskiej działalności gospodarczej. Dane te pochodzą z Jednolitego Skomputeryzowanego Indeksu Notarialnego i są oddzielone od wszelkich danych osobowych i należycie zanonimizowane.


NOTA METODOLOGICZNA

Oferowane dane pochodzą z Centrum Informacji Statystycznej Notariuszy (www.cienotariado.org), bazy danych opracowanej przez Generalną Radę Notariuszy, która jest prawdziwym odzwierciedleniem hiszpańskiej działalności gospodarczej. Dane te pochodzą z Jednolitego Skomputeryzowanego Indeksu Notarialnego i są oddzielone od wszelkich danych osobowych i należycie zanonimizowane.

Źródło:
http://www.cienotariado.org

Hiszpański rynek - notariusze

Compare listings

Porównać