Warunki użytkowania

Korzystanie z www.marbellahouses.pl podlega niniejszym ogólnym warunkom, które odwiedzający / użytkownik musi przeczytać uważnie, ponieważ korzystanie ze strony internetowej zostanie uznane za bezwarunkową akceptację. Jeśli odwiedzający / użytkownik nie zgadza się z warunkami korzystania z serwisu, nie może korzystać z usług i treści witryny. Niniejsze warunki użytkowania mogą zostać zmienione i zaktualizowane w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Odwiedzający / użytkownik jest proszony o okresowe przeglądanie warunków użytkowania strony internetowej, ponieważ jego dalsze użytkowanie będzie uznawane za akceptację odpowiednich modyfikacji.

Uzupełnienie dowolnego formularza na stronie marbellahouses.pl stanowi zgodę na otrzymywanie oferty handlowej m. in. w formie cykliczengo newslettera reklamowego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie treści na tej stronie, w tym między innymi teksty, grafiki, zdjęcia, fotografie, filmy wideo, dźwięki itp. (zwane dalej “treścią”) stanowią własność intelektualną MarbellaHouses.pl, zwaną dalej „Firmą” i są przez nią chronione przez odpowiednie krajowe prawo wspólnotowe i międzynarodowe.

Zawartość strony internetowej jest dostępna dla odwiedzającego / użytkownika / klienta do osobistego użytku i może ulec zmianie bez powiadomienia, według uznania Firmy. W przypadku, gdy odwiedzający / użytkownik chce dokonać innego użytku, wymagana jest wcześniejsza pisemna zgoda firmy.

Jest surowo zabronione, aby wszyscy odwiedzający / użytkownicy / klienci strony używali do celów komercyjnych, kopiowania, reprodukowania, ponownego publikowania w jakikolwiek sposób treści witryny, z naruszeniem tych warunków.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących prawa do powielania jakiejkolwiek części zawartości tej strony internetowej, a także o wnioskach o zezwolenie na kopiowanie zawartości, odwiedzający / użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem [email protected]

Strona internetowa może między innymi udostępniać hiperłącze do stron internetowych stron trzecich, które mają pełną kontrolę nad zamieszczonymi na nich treściami, a tym samym pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich stron internetowych, legalność i ważność ich treści i usług.

Produkty, usługi i treści stron trzecich, które mogą pojawić się na stronie internetowej, stanowią intelektualną i przemysłową własność osób trzecich, które są odpowiedzialne za odzyskanie wszystkich roszczeń, w przypadku naruszenia praw innych osób, takich jak własność intelektualna i przemysłowa prawa itp., wyraźnie wyłączając wszelką odpowiedzialność ze strony Firmy i dotyczącą treści lub bezpieczeństwa tych stron.

Ochrona danych osobowych

Firma może gromadzić i przetwarzać dane osobowe gości / użytkowników witryny zgodnie z Polityką prywatności i ochroną danych osobowych.

Ograniczenie odpowiedzialności – wyłączenie odpowiedzialności

Firma nie gwarantuje, że strony, usługi, opcje i zawartość będą dostarczane bez przerwy, bez błędów, że wszystkie błędy zostaną naprawione lub że wszystkie zapytania zostaną udzielone.

Podobnie, firma nie gwarantuje, że strona internetowa lub jakakolwiek inna witryna lub serwery, za pośrednictwem których ta zawartość staje się dostępna dla odwiedzającego / użytkownika, jest dostarczana bez “wirusów” lub innych szkodliwych składników. Koszt ewentualnych modyfikacji lub usług wsparcia ponosi odwiedzający / użytkownik i w żadnym wypadku Firma.

Odpowiedzialność odwiedzającego / użytkownika

Odwiedzający / użytkownik strony ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone im przez niewłaściwe lub nieuczciwe korzystanie z usług tej witryny. W przypadku jakiejkolwiek szkody lub nieistotnej szkody spowodowanej przez nasze usługi, zamieszczanie, publikowanie lub ujawnianie jakiejkolwiek treści ze strony użytkownika / odwiedzającego, użytkownik jest odpowiedzialny za jej naprawę.

Compare listings

Porównać